Nahoru

Author: taupraha

Novela daně z příjmů – snížení paušálů, zvýšení slev

Projednávaná novela zákona o daních z příjmů, snížení výdajových paušálů, dopad této změny na finanční zatížení rodin s dětmi Schvalování daňových zákonů a retroaktivita V posledních letech je velmi časté, že dochází k prodlení ve schvalování daňových (i jiných) zákonů. Zákony jsou zpravidla předkládány k projednání s předpokládanou účinností od ledna příštího...

Přečtěte si více

Zjednodušené přiznání k dani z příjmů fyzických osob

V sestavování daňových přiznání máme novinku v daňových tiskopisech. Jak finanční správa slíbila, sestavila zjednodušené přiznání pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky. Poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České...

Přečtěte si více

Prokazování původu majetku

Prokazování původu majetku dle legislativy platné od 1. 12. 2016 Právní úprava Dne 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 321/2016 Sb., který se týká změn zákonů v souvislosti s prokazováním původu majetku. Jedná se především o změnu zákona o daních z příjmů, do něhož se přidávají nové paragrafy týkající...

Přečtěte si více

Informace k EET

Poslední dobou velmi diskutované a aktuální téma Elektronické evidence tržeb. V následujícím článku se věnujeme koncepci EET, koho se bude EET týkat, co je předmětem EET, kdy bude povinnost pro dané obory EET evidovat a jaké jsou specifické případy v EET. Evidence tržeb - koncepce Hotovostní tržby...

Přečtěte si více

Změny v účetních předpisech od roku 2016

Vybrané změny v účetních předpisech od roku 2016 – kategorizace účetních jednotek a související rozsah ročních účetních závěrek V zákoně o účetnictví došlo s účinností od účetního období započatého v kalendářním roce 2016 mimo jiné k významné změně v oblasti stanovení rozsahu účetních závěrek ve vazbě na velkost účetní jednotky. Nově zavedeno...

Přečtěte si více

Neziskové organizace – definice, rozdíly v účetnictví

Neziskové organizace a účetnictví Definice neziskového poplatníka do konce roku 2013 „poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání“ od 2014 veřejně prospěšný poplatník, „poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb. jsou založeny za jiným účelem než produkovat...

Přečtěte si více

Daňové zvýhodnění na děti

Zvýšení daňového zvýhodnění pro rodiny s více než jedním dítětem Dne 1. května 2016 nabyl účinnosti zákon č. 125/2016 Sb., který upravuje §35c zákona o daních z příjmů.  Touto novelou dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Jejím cílem podpora početnějších rodin s více...

Přečtěte si více