Klientům důkladně vysvětlíme a z větší části zajistíme všechny úkony nezbytné při zahájení podnikatelské činnosti ať už při zahájení činnosti jako OSVČ či při založení společnosti.

Poskytujeme poradenství v souvislosti s podnikáním dle požadavků klientů např. v souvislosti se zahájení činnosti klientům poradíme, jaké jsou jejich základní povinnosti, zprostředkujeme vydání živnostenského listu, zajistíme registraci na finančním úřadě, zajistíme zapsání změn v obchodním rejstříku.
Dle individuálních požadavků pořádáme školení pro klienty a jejich zaměstnance z oblasti daní, obchodního práva a účetnictví na míru.

 • Připravujeme podklady pro poskytnutí bankovních úvěrů.
 • Zpracujeme běžné smlouvy obchodního charakteru.
 • Sestavíme návrhy pracovních smluv, mandátních smluv.
 • Zajišťujeme zápis změn údajů v obchodním rejstříku.
 • Sestavíme návrh programu valné hromady.
 • Zpracujeme přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.
 • Klientům poradíme v rámci jejich podnikatelských záměrů, případně upozorníme na vyskytující se rizika.
 • Povinnosti, které vyžadují úřady, vyřídíme za Vás.
 • Poradíme co je třeba pro hladký průběh Vašeho podnikání.
 • Zajistíme veškeré potřebné dokumenty v souvislosti s komunikací se státní správou.
 • Provádíme revizi obchodních smluv z pohledu daňového dopadu.