Daňové poradenství poskytujeme jako jednorázové konzultace nebo v rámci komplexních služeb účetního a daňového servisu u našich stálých klientů formou stálé spolupráce.

Dlouhodobá spolupráce je výhodnější, z hlediska historie klienta – snižujeme tím případné dopady ze situací, o kterých se nedozvíme v případě jednorázové konzultace.  Průběžně s klienty řešíme daňové dopady vyplývající z uzavíraných obchodních kontraktů, účetnictví, životních situací či jiných povinností spadajících pod daňové poradenství.
Provádíme kontrolu daňových souvislostí zaúčtovaných účetních operací a hledáme optimální daňová řešení.
Informujeme a upozorňujeme naše klienty na novinky a změny, které se týkají jejich podnikatelské činnosti.
Zajišťujeme daňový dohled a sestavení daňových přiznání nad účetnictvím klientů, kteří mají vlastní účetní oddělení.

Naše služby jsou poskytovány ve vysoké kvalitě a díky tomu se nám daří snižovat a eliminovat případné negativní dopady ze stran státní správy.

  • Zastupujeme klienty ve všech daňových řízeních u orgánů státní správy,
  • Provádíme registrace klientů ke všem daním,
  • V omezeném rozsahu poskytujeme i poradenství pro slovenské organizační složky,

Zpracováváme veškerá daňová přiznání dle požadavku klientů:

  • přiznání k dani z příjmů právnických osob,
  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • přiznání k dani z přidané hodnoty včetně všech souvisejících hlášení a povinností,
  • přiznání k dani silniční,
  • přiznání k dani z nemovitých věcí,
  • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.