Máme bohaté zkušenosti se zpracováváním mezd v jakémkoli rozsahu i požadavků dle přání klienta.

Naše společnost poskytuje externí zpracování mezd. Mzdy zpracováváme pro malé i velké podniky, zajištujeme zpracování ročního zúčtování daní zaměstnancům i vyúčtování firemních povinností jako jsou roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkových daní. Poskytujeme zpracování mezd i dle slovenské legislativy. Zpracování mzdové agendy samozřejmě zahrnuje také zastupování na České správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách, finančních úřadech i úřadech práce.

Zpracování mezd zahrnuje následující služby:

 • zpracování mezd dle předaných podkladů,
 • vedení mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • zpracování měsíčních přehledů pro sociální a zdravotní pojištění vč. elektronického podání na úřady,
 • měsíční výstupní sestavy – rekapitulace mezd k zaúčtování v požadovaném členění, výplatní pásky, příkazy k úhradě pro převod mezd zaměstnancům a úhradu zákonných odvodů z mezd
 • provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnancům, kteří o zúčtování  požádají,
 • vystavování výstupních dokumentů pro zaměstnance, kteří skončí pracovní poměr,
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech, či jiných potvrzení na žádost zaměstnanců,
 • zpracování evidence k zákonnému pojištění zaměstnanců,
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na sociální pojišťovně a zdravotních pojišťovnách v zákonné lhůtě
 • zpracování ročních přehledů a hlášení pro Finanční úřad (vyúčtování odvodů daní z příjmu ze závislé činnosti a srážkových daní) za společnost,
 • zastupování při kontrolách úřadů souvisejících se mzdovou agendou.
 • oznamování zaměstnanců nerezidentů na úřad práce
 • provádění srážek zaměstnancům dle dodaných podkladů a dokumentů

Pomáháme klientům při řešení personálních záležitostí firmy – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o rozvázání pracovního poměru, předběžné kalkulace mezd, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.