Zpracování účetnictví a daňové evidence je ve většině případů prováděno v prostorách naší firmy. Jediným úkolem klienta je doručit libovolnou formou do naší kanceláře účetní doklady a další související dokumenty.

Případné nesrovnalosti plynoucí z účetnictví konzultuje hlavní účetní s daňovými poradci společnosti a s klientem. Tuto službu poskytujeme v rámci kompletního zpracování účetnictví.

  • Provádíme průběžné kontroly účetnictví, řešíme průběžně situace plynoucí z účetnictví a dle individuálních požadavků klienta poskytujeme výstupní sestavy z účetnictví.
  • Pro zjištění případných nesrovnalostí provádíme inventarizace rozvahových účtů v průběhu roku, aby byl klient včas informován a mohl vzniklé situace ve spolupráci s naší firmou řešit dříve, než při uzavírání učetnictví na konci roku a eliminovali se tím i negativní dopady do základy daně z příjmu.
  • Zpracováváme též výkazy pro banky, intrastat, Český statistický úřad a u klientů, kteří mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zajišťujeme zpracování auditu u naší spolupracující auditorské společnosti.
  • Naše společnost zajišťuje též zastupitelnost účetních. Bez ohledu na nemocnost či dovolenou je účetnictví klientům vždy k dispozici, účetní služby poskytujeme také pro neziskové organizace.
  • Provádíme také rekonstrukce účetnictví. Naše hlavní účetní také docházejí ke klientům, kteří mají vlastní účetní oddělení a provádějí kontrolu zaúčtovaných operací.