Nahoru

Zjednodušené přiznání k dani z příjmů fyzických osob

tau Praha: Kompletní zpracování účetnictví, daní a mezdRok 2017 Zjednodušené přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Zjednodušené přiznání k dani z příjmů fyzických osob

V sestavování daňových přiznání máme novinku v daňových tiskopisech.

Jak finanční správa slíbila, sestavila zjednodušené přiznání pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky.

Poplatníci mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) budou moci podat daňové přiznání na zkráceném tiskopise přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tato možnost samozřejmě nevylučuje podání standartního tiskopisu přiznání pro všechny poplatníky.

Kratší formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pohou poplatníci poprvé použít na zdaňovací období 2016.

Formulář zjednodušeného přiznání si můžete stáhnout zde:

Přiznání k DPFO jen závislá činnost

Standartní tiskopis včetně příloh ke stažení zde:

Přiznání k DPFO všechny příjmy

Příloha č. 3 k DPFO

Příloha č. 2 k DPFO

Příloha č. 1 k DPFO