Nahoru

Novinky

Sledujte aktuální zprávy a novinky z oblasti účetnictví, daní a mezd

Informace k EET

Poslední dobou velmi diskutované a aktuální téma Elektronické evidence tržeb. V následujícím článku se věnujeme koncepci EET, koho se bude EET týkat, co je předmětem EET, kdy bude povinnost pro dané obory EET evidovat a jaké jsou specifické případy v EET. Evidence tržeb - koncepce Hotovostní tržby...

Přečtěte si více

Změny v účetních předpisech od roku 2016

Vybrané změny v účetních předpisech od roku 2016 – kategorizace účetních jednotek a související rozsah ročních účetních závěrek V zákoně o účetnictví došlo s účinností od účetního období započatého v kalendářním roce 2016 mimo jiné k významné změně v oblasti stanovení rozsahu účetních závěrek ve vazbě na velkost účetní jednotky. Nově zavedeno...

Přečtěte si více

Neziskové organizace – definice, rozdíly v účetnictví

Neziskové organizace a účetnictví Definice neziskového poplatníka do konce roku 2013 „poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání“ od 2014 veřejně prospěšný poplatník, „poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb. jsou založeny za jiným účelem než produkovat...

Přečtěte si více

Daňové zvýhodnění na děti

Zvýšení daňového zvýhodnění pro rodiny s více než jedním dítětem Dne 1. května 2016 nabyl účinnosti zákon č. 125/2016 Sb., který upravuje §35c zákona o daních z příjmů.  Touto novelou dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Jejím cílem podpora početnějších rodin s více...

Přečtěte si více