Nahoru

Oznamování osvobozených příjmů – víte o nové povinnosti vůči finančnímu úřadu? Pozor na sankce!

Počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2015 vzniká všem fyzickým osobám povinnost oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy, které v daném roce přesáhly 5 mil. Kč. Nové ustanovení zákona se týká i zaměstnanců, kterým zaměstnavatel provádí roční zúčtování daní a proto nemají povinnost podávat daňové přiznání. Uvádíme shrnutí obsahu části...

Přečtěte si více

Kontrolní hlášení

Počínaje únorem 2016 nabyly účinnosti §§ 101c až 101i  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“) – novela 360/2014 Sb.. Bude se podávat první kontrolní hlášení na finanční úřady. Toto hlášení podávají: Kdo...

Přečtěte si více

Povinné elektronické podávání na finanční úřad

Elektronické podávání všech dokumentů na finanční úřad plátci daně z přidané hodnoty. Již od loňského roku jsou všechny daňové subjekty, které mají zřízenu datovou schránku, povinny podávat veškerá daňová přiznání a ostatní formulářová podání na finanční úřad elektronicky. Od nového roku je tato povinnost rozšířena na všechny plátce...

Přečtěte si více