Nahoru

Povinné elektronické podávání na finanční úřad

Povinnost podávat veškeré formulářové podání na finanční úřad jen elektronicky

Povinné elektronické podávání na finanční úřad

Elektronické podávání všech dokumentů na finanční úřad plátci daně z přidané hodnoty.

Již od loňského roku jsou všechny daňové subjekty, které mají zřízenu datovou schránku, povinny podávat veškerá daňová přiznání a ostatní formulářová podání na finanční úřad elektronicky. Od nového roku je tato povinnost rozšířena na všechny plátce DPH bez ohledu na to, zda mají či nemají datovou schránku zřízenu.

Problémy v souvislosti s povinným elektronickým podáváním na finanční úřad

V praxi vznikají paradoxní situace, že přes tuto povinnost danou zákonem není možné veškerá přiznání elektronicky podat, neboť státní správa nezajistila jejich elektronickou strukturu na webu daňové správy. Jiným způsobem, než ve formátu stanoveném státní správou a uveřejněném na jejich webových stánkách, elektronické podání učinit nelze, resp. není finančním úřadem přijato.

Například lze zmínit dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí, jehož formát na webu daňové správy zřízen není. Naopak zase,není možné podat dodatečné přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí v souladu se zákonem, ale web daňové správy nás promtně upozorní, že kdo chce podat dodatečné daňové přiznání, musí místo něj podat kompletní řádné daňové přiznání.
Tímto postupem je jednak porušen zákon, zadruhé se tím navyšují náklady jak pro daňový subjekt, který místo jedné opravy musí uvést všechny nemovité věci vlastněné v příslušném kraji.

Pokuty a další komplikace a upozornění při nemožnosti podat elektronicky na finanční úřad

V souvislosti se zavedením kompletní povinnosti elektronického podávání v oblasti DPH pro absolutně všechny plátce DPH a novým kontrolním hlášením, začala státní správa nabádat daňové subjekty, aby si zřídily datovou schránku. Ovšem současně se ale zapomněli zmínit o tom, že po zřízení datové schránky už na „papíře“ na finanční úřad nepodají téměř nic. Když by pak omylem podali např. přiznání k dani z příjmu fyzických osob v papírové podobě, jak byli léta zvyklí, automaticky je stihne pokuta 2 000 Kč za porušení povinnosti podat přiznání elektronicky, i když je to z důvodů neexistence webových formulářů.

Elektronické formuláře finanční správy

Finanční úřad preferuje podávání dokumentů prostřednictvím portálu EPO https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces
Na tomto portále jsou všechny dokumenty, které je možné na finanční úřad podat elektronicky.
Co zde nenajdete, finanční úřad nepřijme. Ve sněmovně je aktuálně zákon, který navrhuje, že pakliže odešlete na finanční úřad něco, co on nedokáže přečíst, pak bude podání považováno za neplatné, tedy za nikdy nepodané.