Nahoru

25. duben – kontrolní hlášení povinně všichni

tau Praha: Kompletní zpracování účetnictví, daní a mezdRok 2016 25. duben – kontrolní hlášení povinně všichni

25. duben – kontrolní hlášení povinně všichni

25. dubna budou podávat kontrolní hlášení všichni plátci DPH, tedy poprvé i fyzické osoby se zdaňovacím obdobím čtvrtletním.

Tito byli doposud ušetřeni vyplněním tohoto formuláře vzhledem k ustanovení § 101e zákona o DPH Lhůty pro podání kontrolního hlášení:

(1) Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
(2) Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit.

Tato povinnost se tedy nově týká přibližně půl milionu podnikatelů.

Zajímavé budou nyní i situace, kdy kontrolní hlášení za leden a únor již podnikatelé, právnické osoby, podaly, ale jsou čtvrtletními plátci, takže přiznání budou podávat až nyní. Na kontrolním hlášení budou pouze údaje z března, v daňovém přiznání hodnoty za celé čtvrtletí. Toto způsobí nesoulad mezi daňovým přiznáním (údaje za 1.Q 16) a kontrolním hlášením (údaje pouze za březen 16).

Jsme v očekávání, jak si s touto situaci poradí státní správa a zda-li to nepřinese zvýšenou vlnu prověřování finančních úředníků u daňových poplatníků.

Kontrolní hlášení má povinnost podat plátce DPH, který:

– uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo na ně přijal úplatu

– přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo na ně poskytl úplatu a nárokuje si odpočet.

Plátce při vybraných transakcích s investičním zlatem.

Kontrolní hlášení je nutné podat v termínu pro podání daňového přiznání. Tzv. 5 denní tolerance, kterou lze využít při podání daňových přiznání, se na kontrolní hlášení nevztahuje. Zpoždění byť o jeden den už znamená sankci.